Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Pyhärannan kunnassa otettava käyttöön Sosiaali- ja Terveysministeriön ehdottama 2 km minimisuojaetäisyys tuulivoimalan ja asutuksen välille.

Pyhäranta Aloite kunnallisesta kansanäänestyksestä
Julkaistu 
7.10.2014
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
30.11.2014
Lähetetty kuntaan 
30.11.2014

Aloitteen sisältö

Johdanto
Kuten esityslistasta Khall 6.10.2014 § 00 käy ilmi, on Pyhärannan kunnanhallitus antanut Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavasta sen vireilläoloaikana lausunnon kahteen eri otteeseen (Khall 14.5.2012 § 89 ja Khall 21.1.2013 § 16). Lausuntojen keskeisenä tarkoituksena on ollut vaikuttaa ko. vaihemaakuntakaavan en 008-merkintään (Laitila, Kokonkallio), vaatimalla sen alkuperäisen mitoituksen (3-9 tuulivoimalaa) muuttamista jopa yli kaksinkertaiseksi (11-20 tuulivoimalaa).

Lausuntojen taustalla on Pyhärannan kunnan oma hanke, Kakonjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava, jonka kaava-alueella olevien tuulivoimaloiden sijoitus ja lukumäärä eivät ole vahvistetun Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavan mukaisia. Tietoisena tästä, on Pyhärannan kunta kuitenkin pannut Kakonjärven tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille 10.9.2012. Miksi?

On ymmärrettävää, että tuulivoimarakentamisen vaikutuksista Pyhärannan kunnan talouteen ja yhdyskuntarakenteeseen on tuolloin tiedetty ainoastaan myllyistä saatava, selvästi ylioptimistisesti arvioitu, kiinteistöverotuotto. Kuitenkin viimeistään nyt, kun objektiivista tietoakin on saatu lisää, tulisi Kakonjärven tuulivoimapuiston osayleiskaavan suhteen ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin sekä todellisten hyötyvaikutusten selvittämiseksi että haittavaikutusten estämiseksi.

Tuulivoimarakentamisen suunnitelmat Pyhärannassa ovat niin massiiviset, että ne estävät kaiken lisärakentamisen ja kehittymisen kunnassa sekä loukkaavat kuntalaisten tasa-arvoa ja uhkaavat terveyttä. Vaadimme, että Pyhärannan kunta ottaa vastuunsa kuntalaisten edunvalvojana ja huolehtii siitä, että kunnan kehittyminen ei pysähdy, kiinteistöjen arvo ei alene eikä asukkaiden asumisviihtyvyys, terveys ja hyvinvointi vaarannu.

Aloite
Kunnalla on oikeus jo kaavoituksen yhteydessä määrätä 2 kilometrin minimi suojaetäisyys asutukseen, vaikka lait ja asetukset eivät sitä edellytä.

Vaadimme, että asukkaiden terveyden turvaamiseksi Pyhärannan kunnassa otetaan käyttöön Sosiaali- ja Terveysministeriön ehdottama 2 km minimisuojaetäisyys tuulivoimalan ja asutuksen välille.

Tekemällä näin, kunnanpäättäjät osoittavat kiinnostuksensa Pyhärannan tuulivoima-asiaan sekä vastuunsa kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista.

Liitteet

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
757 Osallistunutta
126 kerätty tässä palvelussa, joista
126 kunnan asukasta
121 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)
631 nimeä lisäksi kerätty muualla

Osallistujat

757
126 kerätty tässä palvelussa, joista
126 kunnan asukasta
121 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)
631 nimeä lisäksi kerätty muualla

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.