Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Initiativ om att inrättä ett skyddsavstånd om 1500 m. mellan vindkraftverk och bosättning på Kimitoön

Kemiönsaari Kuntalaisaloite
Julkaistu 
11.10.2014
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
21.10.2014
Lähetetty kuntaan 
21.10.2014

Aloitteen sisältö

Vi undertecknade, i Kimitoöns kommun röstberättigade personer, kräver att en 1500 meters skyddszon etableras mellan planerat vindkraftverk och fast eller fritidsbosättning på samtliga vindkraftsplaneområden på Kimitoön.

Kommunfullmäktige beslöt om 1500 meters skyddsavstånd i Gräsböle vid sitt möte den 29.9.2014. ” Kommunfullmäktige anser att invånarnas hälsa inte skall äventyras samt för att kunna värna om invånarnas trivsel krävs ett minimiavstånd på 1500 m från en vindkraftsmölla till närmaste bebyggelse.”

En rättvis behandling av kommuninvånarna och tryggande av deras hälsa och välfärd också annanstans förutsätter att en motsvarande skyddszon etableras på alla de områden på Kimitoön, där vindkraft nu eller i framtiden planeras. Initiativet innefattar planerade kraftverk med en navhöjd om 100-144 meter och effekter om 2-5 megawatt eller större kraftverk. Mindre gårdsmöllor berörs inte av initiativet.

Varför 1500 meter?

Avståndet är en kompromiss mellan den 2 kilometers gräns som framförts av Social- och hälsovårdsministeriet och nuvarande vindkraftsplaner. Enligt nuvarande planer kunde det i Nordanå-Lövböle, Olofsgård, Stusnäs, Misskärr och Påvalsby byggas 200 meters kraftverk t.o.m på 650 meters avstånd från bostäder och fritidsbosättning. Efter år 2015 kan ännu flera vindkraftsområden bli aktuella. I många kommuner i Finland har beslutits om skyddsavstånd om 2 km (se tilläggsuppgifter).

Om de planerade kraftverken inte kan byggas inom skyddsgränsen bör de aktuella vindkraftsplanerna skrotas och nya placeringsområden sökas. Kommuninvånarna har rätt till att bli behandlade enligt enahanda förvaltningsprinciper oberoende av var i kommunen de är bosatta.

Framställan till fullmäktige

Vi undertecknade vill att kommunfullmäktige behandlar nedanstående beslutsförslag: ” Kommunfullmäktige anser att invånarnas hälsa inte skall äventyras samt för att kunna värna om invånarnas trivsel krävs ett minimiavstånd på 1500 m från en vindkraftsmölla till närmaste bebyggelse på samtliga vindkraftsplaneområden på Kimitoön”.

Hur går initiativet vidare?

Enligt paragraf 28 i Kommunallagen:
”Om antalet initiativtagare i en fråga som hör till fullmäktiges befogenhet motsvarar minst två procent av kommunens röstberättigade invånare, skall frågan tas upp till behandling i fullmäktige inom sex månader efter att den väcktes. ”

Vi sänder initiativet till kommunen så snart erforderligt antal, 130 personer, har undertecknat det.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
247 Osallistunutta
95 kerätty tässä palvelussa, joista
95 kunnan asukasta
89 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)
152 nimeä lisäksi kerätty muualla

Osallistujat

247
95 kerätty tässä palvelussa, joista
95 kunnan asukasta
89 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)
152 nimeä lisäksi kerätty muualla

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.